Praktijktraining: Mag de politie een pand binnentreden bij een bestuursrechtelijke controle?

Tijdens deze praktijkgerichte training leer je hoe je als deelnemende partner bij een integrale bestuursrechtelijke controle ieders bevoegdheden legitiem en adequaat inzet op een manier die ervoor zorgt dat de resultaten ook geborgd zijn tijdens een rechtszaak.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij het uitvoeren van een integrale (bestuursrechtelijke) controle waar sprake is van signalen van ondermijnende criminaliteit.

Na de praktijktraining:

  • Weet je wat je vooraf af moet spreken over de toepassing van bevoegdheden en hoe die afspraken er dan uit kunnen zien.
  • Kun je specifieke bestuursrechtelijke en strafrechtelijke bevoegdheden toepassen waar je bij het voorbereiden, uitvoeren en registreren/rapporteren van een integrale controle mee te maken hebt
  • Weet je hoe je registratie en rapportage conform wet- en regelgeving opstelt
  • Kun je passende communicatieve en samenwerkingsvaardigheden hanteren  bij het toepassen van je bevoegdheden tijdens een integrale controle in een spanningsvolle situatie

Meer weten over de praktijktraining: Mag de politie een pand binnentreden bij een bestuursrechtelijke controle?