actueel


Seminar

Ontdek de verborgen wereld van mensenhandel

Praktijktraining

Mag de politie een pand binnentreden bij een bestuursrechtelijke controle?

Praktijktraining

Wat doe je met signalen van mensenhandel en uitbuiting?


  • Praktijkgerichte opleiding
  • Maatwerk per gemeente (AVG-proof)
  • Praktisch toepasbare oplossingen

Deze beloftes maken we waar met onze mensen en middelen: ervaren professionals met een schat aan praktijkervaring, en een online platform (ObsCope) waarmee u risicogebieden in uw gemeente in kaart brengt.

Via onze CopeAcademy leren uw medewerkers kennis en vaardigheden om ondermijnende criminaliteit te signaleren en daadkrachtig aan te pakken.

Uw dashboard: ObsCope

ObsCope is een slim softwareplatform waarmee u feilloos hot spots van ondermijnende criminaliteit blootlegt. De inzichten die u via ObsCope genereert, helpen u om doeltreffende acties of interventies te initiëren.

Maar ObsCope gaat verder. U monitort tijdens en na uw interventies direct het effect en de concrete resultaten. Kortom: ObsCope is een doeltreffend, praktisch instrument in het bestrijden van ondermijnende criminaliteit.

CyberCope

Een lek in uw IT-omgeving, kwetsbare CCTV-camera’s of onverantwoord online gedrag – het zijn zomaar enkele voorbeelden die cybercriminelen in de kaart spelen. Het is belangrijk dat u hen een stap voor blijft.

Via onze trainingen vergroten we de cybersecurity-awareness bij uw medewerkers. En met onze scans maken we uw organisatie weerbaarder tegen cybercrime.

We controleren bijvoorbeeld uw volledige IT-infrastructuur op kwetsbaarheden, inclusief computers, laptops, printers, servers, routers en andere aangesloten soft- en hardware. In een risicomatrix leest u vervolgens welke risico’s we zien en hoe u uw cybersecurity kunt verbeteren.

De ProgrammaCyclus is:

  • Datagestuurd
  • Doelgericht
  • Preventief en/of
    repressief

De ProgrammaCyclus

De ProgrammaCyclus is de ideale route die we met u als gemeente (en uw partners) doorlopen om samen een vuist te maken tegen ondermijnende criminaliteit. In deze cyclus combineren we onder andere data, inzichten, advies, training en opleiding.

Gemeentes die de programmacyclus doorlopen, maken wijken, bedrijventerreinen en buitengebieden gezonder, veiliger en weerbaarder tegen ondermijnende criminaliteit.

Om ondermijnende criminaliteit in kaart te brengen, gebruiken we ons online platform ObsCope, of uw eigen softwareplatform.

Consultancy en advies

Het aantonen van dreiging van ondermijnende criminaliteit is een waardevolle stap richting een veilige(re) samenleving. Maar hoe vertaalt u die data vervolgens naar inzichten?

CopeAcademy

Opleiding en coaching zijn onmisbaar in de ObsCope cyclus. Immers: met goed opgeleide, praktijkervaren medewerkers uit uw eigen organisatie creëert u het ideale team om uw gemeente gezond, veilig en leefbaar te houden.