Cybercrime doeltreffend in kaart gebracht

Steeds meer overheidsorganisaties en bedrijven vallen ten prooi aan cybercrime,zoals phishing, malware en virusaanvallen. Vaak gaat het om een vorm van ondermijnende criminaliteit, die uw organisatie, uw medewerkers en uw directe omgeving serieus (en zelfs blijvend) kan beschadigen. Het is dus belangrijk dat uw organisatie weerbaar is tegen cybercriminelen. En daar kunnen we u perfect bij helpen.

Een lek in uw IT-omgeving, kwetsbare CCTV-camera’s of onverantwoord online gedrag – het zijn zomaar enkele voorbeelden die cyber criminelen in de kaart spelen. Via onze diensten versterken we de weerbaarheid van uw organisatie. We creëren bewustwording, urgentiebesef en actiebereidheid bij uw medewerkers.

We kunnen in uw organisatie bijvoorbeeld:

  • Kwetsbaarheden opsporen in uw IT-infrastructuur (en adviseren over verbeteracties)
  • Uw medewerkers leren hoe ze veilig gebruik maken van e-mail, telefoon en externe datadragers (zoals USB-bronnen)
  • Voorlichting verzorgen voor het veilig opslaan en beheren van wachtwoorden
  • Training geven over het herkennen van cybercrime en over veilig en verantwoord online gedrag.

Meer weten over CyberCope?

Tijdens onze training ontdekken deelnemers hoe cybercriminelen te werk gaan, zien ze real life examples van cyberaanvallen en leren ze op welke manier ze zich kunnen wapenen om de strijd aan te gaan met cybercriminelen. We plaatsen uw medewerkers zelfs in de schoenen van hackers, bijvoorbeeld door ze zélf phishing-e-mails te laten schrijven (om ze later beter te herkennen).

Na de training kent u de bedreigingen in het landschap van cybercrime, weet u hoe u veilig gebruikt maakt van uw IT-infrastructuur en IT-middelen, en kunt u actief handelen bij een (mogelijke) dreiging. Met andere woorden: het niveau van uw cybersecurity-awareness is op topniveau!

Wist u dat cybercriminelen inventief en innovatief zijn in hun aanvallen?

Ze laten bijvoorbeeld USB-sticks of oplaadkabels achter, in de hoop dat medewerkers ze gebruiken. Op die manier krijgen cybercriminelen toegang tot gsm’s, laptops en soms zelfs complete IT-systemen.

Advies
Twijfelt u over bepaalde IT-situaties, mogelijke kwetsbaarheden of potentiële datalekken? Onze cybersecurity-experts komen graag langs voor een grondige scan. Na deze nulmeting weet u hoe uw organisatie presteert op het gebied van cybersecurity, en wat u kunt doen om uw online veiligheid te verbeteren.

In ons adviesrapport vindt u gedetailleerde aanbevelingen om uw level van cybersecurity te verhogen. We geven bijvoorbeeld advies om de veiligheid te verhogen van uw:

  • E-mailservers
  • Softwareversies
  • Hardware
  • Firewallconfiguraties
  • Netwerk-infrastructuur

Cybersecurity-tests
We zetten verschillende tests en scans in om de veiligheid te meten van uw data en systemen. Dat kan eenmalig, maar ook periodiek (zoals ieder kwartaal, of bijvoorbeeld na een netwerkmutatie of -update).