Opleiding en coaching zijn onmisbaar in de programmacyclus. Immers: met goed opgeleide, praktijkervaren medewerkers uit uw eigen organisatie creëert u het ideale team om uw gemeente gezond, veilig en leefbaar te houden.

Via de COPE Academy verzorgen we een brede range aan opleidings- en coachingstrajecten. Ook ontwikkelen we maatwerk, waarbij we de opleidings- en coachingstrajecten afstemmen op uw specifieke wensen.


Trainingen

Via onze trainingen maken deelnemers zich effectief specifieke vaardigheden eigen, die ze nodig hebben om ondermijnende criminaliteit aan te pakken.

lees meer

Coaching on the job

Coaching on the job is een doeltreffende manier van begeleiding. Onze professionele trainers volgen medewerkers uit uw organisatie gedurende een bepaalde periode, en ondersteunen ze bij het ontwikkelen, uitvoeren, coördineren en/of regisseren van werkzaamheden.

lees meer

Workshops

Tijdens onze workshops verwerven deelnemers op inspirerende, uitdagende en actieve wijze kennis en basisvaardigheden om ondermijnende criminaliteit en cybercrime aan te pakken, in al hun verschijningsvormen.

lees meer

Incompany

Ook ontwikkelen we maatwerk trainingen, die we bij u op locatie kunnen verzorgen. Uw specifieke wensen vormen de basis voor deze maatwerk trainingen

Vraag informatie aan

Korte opleidingen

Tijdens onze korte opleidingen ontwikkelen deelnemers kennis en vaardigheden. Deze trajecten (online en/of op locatie) zijn altijd maatwerk, afgestemd op uw specifieke wensen en behoeftes.

lees meer

Leertafels

Tijdens een Leertafel gaan medewerkers uit uw organisatie met elkaar in gesprek over wisselende vraagstukken en dilemma’s, onder begeleiding van een ervaren COPE-professional. De synergie die hierdoor ontstaat, leidt onder andere tot verbinding, wederzijds begrip/respect en waardevolle ideeën en inzichten.

lees meer

Seminars

We organiseren geregeld seminars, waarin we wisselende thema’s belichten die te maken hebben met ondermijnende criminaliteit. Tijdens deze seminars vertellen experts over uiteenlopende onderwerpen en stimuleren we discussie onder de deelnemers.

lees meer