Tijdens onze korte opleidingen ontwikkelen deelnemers kennis en vaardigheden. Deze trajecten (online en/of op locatie) zijn altijd maatwerk, afgestemd op uw specifieke wensen en behoeftes.

Momenteel bieden we de volgende korte opleidingen / voorlichtingsbijeenkomsten aan:

Stimuleren en organiseren van burgerparticipatie en meldingsbereidheid bij ondermijning

Hoe stimuleer je burgerparticipatie en de meldingsbereidheid van burgers en ondernemers?

Integriteit screening bestuurders & organisaties

Screening van de integriteit, hoe doe je dat?

Opgavegericht werken om duurzaam ondermijning aan te pakken

Voor opdrachtgevers, strategisch beleidsadviseurs en programmamanagers. Deze korte opleiding is een masterclass Opgavegericht (samen)werken bij de aanpak van ondermijning.

Informatiegestuurd ontwerpen van Strategie of Plan van Aanpak inclusief interventiestrategie gericht op ondermijnende criminaliteit

Beleid en programmering (strategisch en/of operationeel) van de aanpak van ondermijning op basis van data en informatie.

Zorgfraude

Voorlichting over voorkomende vormen van zorgfraude en de herkenning en aanpak daarvan.

Milieucriminaliteit

Masterclass gestructureerde aanpak van milieucriminaliteit op basis van beschikbare data en informatie.

Incompany

Ook ontwikkelen we maatwerk (korte) opleidingen, die we bij u op locatie kunnen verzorgen. Uw specifieke wensen vormen de basis voor deze maatwerk opleidingen.

Vraag informatie aan
Voorlichting vastgoedfraude

Voorlichting voor makelaars, notarissen, woningbouwverenigingen, bewoners, over vastgoedfraude, woonfraude met aandacht voor awareness, herkennen, risico’s en aanpak.