ObsCope: ondermijnende criminaliteit doeltreffend in kaart gebracht

Via ons softwareplatform ObsCope combineert u (openbare) databronnen en legt u kwetsbare plekken bloot in uw gemeente.

Op een overzichtelijk dashboard wordt met één druk op de knop duidelijk waar mogelijke hotspots voor ondermijnende criminaliteit zijn, afhankelijk van de gekozen indicatoren. ObsCope bevat onder andere data van:

Door data (layers) te stapelen , ontstaan vaak verrassende inzichten die direct of indirect dreiging van ondermijnende criminaliteit aantonen. Maar ObsCope gaat verder. U monitort tijdens en na uw interventies direct het effect en de concrete resultaten. Kortom: ObsCope is een doeltreffend, praktisch instrument in het bestrijden van ondermijnende criminaliteit.

Gesloten databronnen

Naast de openbare databronnen kunt u gesloten databronnen opnemen in het softwareplatform. Hiermee ontstaat een extra verdiepingslaag, waarbij u het platform inzet om solitaire fenomenen te combineren en te vertalen naar een concrete casus.

Meer weten over ObsCope?

Een voorbeeld

Stel: u wilt mogelijke drugsgerelateerde activiteiten in een bepaalde wijk in kaart brengen. In uw onderzoek richt u zich uitsluitend op verdachte panden met een bepaalde minimale bedrijfsoppervlakte, en met specifieke geregistreerde hoofd- en nevenactiviteiten (volgens de SBI-code). Ook eventuele geregistreerde nevenvestigingen wilt u in kaart brengen.

De resultaten wilt u koppelen aan de demografische samenstelling van de betreffende wijk, en alle gecombineerde data wilt u vergelijken met data uit een vergelijkbare gemeente.

De output is een overzichtelijke weergave van uw gecombineerde parameters. Dit beeld geeft u het inzicht dat u nodig heeft om eventuele vervolgacties te initiëren. Het effect hiervan monitort u opnieuw via het ObsCope -platform.