Tijdens een Leertafel gaan medewerkers uit uw organisatie met elkaar in gesprek over wisselende vraagstukken en dilemma’s, onder begeleiding van een ervaren COPE-professional. De synergie die hierdoor ontstaat, leidt onder andere tot verbinding, wederzijds begrip/respect en waardevolle ideeën en inzichten.

Veel gekozen onderwerpen tijdens Leertafel-trajecten:

  • Hoe gaan we om met de AVG in combinatie met integrale samenwerking?
  • Hoe creëren we optimale samenwerking tijdens integrale controles?
  • Hoe beschermen we onze Boa’s en toezichthouders beter tegen agressie en intimidatie?

Samen leren
De gespreksbegeleider kanaliseert, duidt en stroomlijnt de gegeven input, steeds op constructieve wijze en met een voortdurende focus op de inhoud. Door deze manier van samen leren ontstaan:

  • Waardevolle verbindingen tussen beleidsontwikkelaars/-adviseurs en de uitvoerders van dat beleid.
  • Concrete verbeterpunten (al na één sessie)
  • Wederzijds begrip, betrokkenheid en draagvlak

Verbeterpunten
Na afloop bespreken de aanwezigen de input, nog altijd met hulp van de gespreksbegeleider. Ze gebruiken de input om verbeterpunten en -acties te formuleren. Immers: voor een blijvende integrale aanpak is het delen en borgen van informatie cruciaal.

Meer weten over de leertafels?