Het aantonen van dreiging van ondermijnende criminaliteit is een waardevolle stap richting een veilige(re) samenleving. Maar hoe vertaalt u die data vervolgens naar bruikbare inzichten en analyses? En welke doeltreffende acties zijn mogelijk? Onze adviseurs voorzien u van praktische en passende aanbevelingen en interventiemogelijkheden

Onze adviseurs staan u op strategisch niveau bij met onder andere:

  • Aandacht voor bewustwording en betrokkenheid
  • Een integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit
  • Informatie- en datadeling (AVG-proof)

Op tactisch niveau denken we graag met u mee over bijvoorbeeld:

  • De inzet van handhavingsacties
  • Het opzetten van interventies (met focus op resultaat)
  • Het combineren van kennis en inzet van ketenpartners
  • Het ontwikkelen van weerbare professionals en bestuurders

In onze dienstverlening op het gebied van consultancy en advies onderscheiden we drie belangrijke pijlers:

Procesbegeleiding
Reflectie / evaluatie
Support

Procesbegeleiding

We zetten onze expertise en ervaring graag voor een effectievere samenwerking tussen de betrokken project- of procespartners.

Zo begeleiden we processen voor:

  • Het versterken van uw informatiepositie, bijvoorbeeld om uw strategische visie en/of meerjarenplannen te bepalen voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit
  • Het organiseren en uitvoeren van interventies en acties (preventief en repressief) voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit en cybercrime
  • Projectmatig of opgavegericht werken aan de preventie en het terugdringen van ondermijnende criminaliteit

Reflectie/evaluatie

In onze reflectie- en evaluatiesessies bespreken we (samen met u als opdrachtgever en uw netwerkpartners) de resultaten en maatschappelijke effecten van uw aanpak tegen ondermijnende criminaliteit.

Support

Onze experts ondersteunen uw organisatie graag bij technische en technologische uitdagingen die uw informatiepositie versterken, bijvoorbeeld voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit en weerbaarheid tegen cybercrime.

We verlenen onder andere support via de volgende diensten en producten:

Camera Kwetsbaarheden Scan
We voeren een uitgebreide scan uit op uw camera’s om kwetsbaarheden te detecteren in uw cameranetwerken, inclusief camera’s, recorders en verbonden systemen.

In deze scan onderwerpen we uw camera’s aan een grondige controle. We signaleren kwetsbaarheden in uw cameranetwerken, waaronder camera’s, recorders en verbonden systemen. Ook veelbesproken Chinese HikVisionen Dahua-camerasystemen nemen we nauwkeurig onder de loep, waarbij we gebruik maken van onze database met alle bekende kwetsbaarheden. Na de scan ontvangt u een adviesrapport. Daarin leest u niet alleen onze bevindingen, maar doen we ook gerichte aanbevelingen om uw cameranetwerk veiliger te maken.

+ lees meer

IT Security Test
We inspecteren uw gehele IT-infrastructuur, inclusief alle apparaten en verbonden soft- en hardware, om u inzicht te geven in de kwetsbaarheden en aanbevelingen te bieden voor kostenefficiënte verbeteringen van uw IT-beveiliging.

We nemen uw volledige IT-infrastructuur onder de loep, inclusief al uw computers, laptops, printers, servers, routers en andere aangesloten soften hardware. Via deze test krijgt u inzicht in de kwetsbaarheden van uw systeem. Op een schaal van 0 tot 10 geven we in een risicomatrix aan hoe groot de risico’s zijn en wat u kunt doen om de veiligheid van uw IT security kostenefficiënt te verbeteren.

+ lees meer

Pentest
De pentest is specifieker en intensiever. Het richt zich op het infiltreren van een deel van uw systeem om fouten, lekken en zwakke punten te identificeren, met gedetailleerde aanbevelingen om de beveiliging van uw cruciale IT-hotspots te versterken.

Tijdens een pentest (voluit penetrationtest) probeert een van onze ethische hackers in te breken in een specifiek deel van uw systeem, zonder daarbij schade te veroorzaken. Het doel van de test is om fouten, lekken en zwakke plekken in uw systemen te identificeren. Het verschil met de IT Security Test: de pentest is specifieker, intensiever en vereist geavanceerde technische kennis. Na een pentest ontvangt u concrete tips en aanbevelingen om de beveiliging van de cruciale hotspots in uw IT-infrastructuur doeltreffend te verbeteren.

+ lees meer

Meer weten over cybercrime?

Ervaren in de praktijk

Onze adviseurs hebben allemaal een schat aan praktijkervaring. Daardoor kennen ze niet alleen de theoretische benadering van ondermijnende criminaliteit, maar kunnen ze ook de praktische impact inschatten van hun adviezen en voorgestelde interventies.