Informatiegestuurd ontwerpen van Strategie of Plan van Aanpak inclusief interventiestrategie gericht op ondermijnende criminaliteit

Informatiegestuurd ontwerpen van Strategie of Plan van Aanpak inclusief interventiestrategie
gericht op ondermijnende criminaliteit