Ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van integrale aanpak om ondermijnende criminaliteit of cybercrime te bestrijden

Voor beleidsadviseurs en projectleiders