Stimuleren en organiseren van burgerparticipatie en meldingsbereidheid bij ondermijning

Hoe stimuleer je burgerparticipatie en de meldingsbereidheid van burgers en ondernemers?