Deze praktische training biedt jongeren <18 jaar de essentiële vaardigheden om grensoverschrijdend gedrag effectief aan te pakken. Hiervoor worden met een trainingsacteur
verschillende technieken getraind op weerbaarheid tegen (dreigend) grensoverschrijdend gedrag.